Harmonogramy egzaminów zawodowych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – formuła 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)
dotyczy uczniów klas IV technikum oraz absolwentów z lat poprzednich (technikum, branżowa szkoła I stopnia, zasadnicza szkoła zawodowa)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – formuła 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)
dotyczy uczniów klas II i III technikum oraz klas III branżowej szkoły I stopnia

Ze względu na brak szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych harmonogramy mogą ulec zmianie. Proszę o bieżące sprawdzanie harmonogramu.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Joanną Kokocińską (jkokocinska@zst-grodzisk.pl)