Harmonogram zajęć – zajęcia z kuchni europejskiej

Grupa I

05.11.2022 – godz. 8.00 – 15.00

06.11.2020 – godz. 8.00 – 15.00

Miejsce szkolenia teoretycznego: pracownia gastronomiczna 1 (budynek przy ulicy Żwirki i Wigury 2)

Prowadzący zajęcia: Monika Jacyno

Grupa II

05.11.2022 – godz. 8.00 – 15.00

06.11.2020 – godz. 8.00 – 15.00

Miejsce szkolenia teoretycznego: pracownia gastronomiczna 2 (budynek przy ulicy Żwirki i Wigury 2)

Prowadzący zajęcia: Marzena Ankiewicz

Grupa III

26.11.2022 – godz. 8.00 – 15.00

27.11.2022 – godz. 8.00 – 15.00

Miejsce szkolenia teoretycznego: pracownia gastronomiczna 1/2 (budynek przy ulicy Żwirki i Wigury 2)

Prowadzący zajęcia: Marzena Ankiewicz/Monika Jacyno

Zajęcia odbędą się w ramach projektu „Nowoczesna kuchnia szansą na rozwój grodziskiej gastronomii” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.