Harmonogram egzaminów zawodowych – zima 2023

Część pisemna (papierowa)

Część pisemna (elektroniczna)

Część praktyczna

Technik budownictwa
Technik ekonomista
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik rolnik
Technik żywienia i usług gastronomicznych