Harmonogram egzaminów zawodowych – Technikum

Część pisemna (papierowa)

Część pisemna (komputerowa)

Część praktyczna

technik budownictwa

technik ekonomista

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik informatyk

technik logistyk

technik mechatronik

technik rolnik

technik żywienia i usług gastronomicznych

Terminy egzaminu praktycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja HGT.02.) opublikowane są w harmonogramie egzaminów dla Branżowej Szkoły I Stopnia – zawód kucharz.

technik mechanik