Harmonogram egzaminów zawodowych Technikum – sesja zima 2022

Potwierdzenie zapoznania się z terminem egzaminu

Uczniowie po sprawdzeniu harmonogramu proszeni są o wypełnienie formularza potwierdzającego zapoznanie się z terminem egzaminów zawodowych. Link do formularza zostanie przesłany poprzez edziennik.

Absolwenci proszeni są o przesłanie wiadomości email na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl potwierdzającej zapoznanie się z terminem egzaminów zawodowych. Potwierdzenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer Pesel oraz zdawane kwalifikacje wraz z datą i godziną zdawanych egzaminów (przykład: Jan Kowalski, Pesel:11111111111, A.30. 04.05.2021 godz. 9.00)

Wszelkie pytania związane z egzaminem można kierować na adres email jkokocinska@zst-grodzisk.pl

Harmonogram części pisemnej (kwalifikacje trzyliterowe)

Harmonogram części praktycznej (kwalifikacje trzyliterowe)

Harmonogram części pisemnej (kwalifikacje dwuliterowe)

Harmonogram części praktycznej (kwalifikacje dwuliterowe)

Harmonogram części praktycznej (kwalifikacje jednoliterowe)