Harmonogram egzaminów zawodowy – sesja lato 2024

Harmonogram egzaminów zawodowych w wersji papierowej jest dostępny w gablotach w budynkach szkoły.

Harmonogram egzaminów zawodowych w wersji elektronicznej jest dostępny na dysku współdzielonym – link został wysłany poprzez edziennik.

Wszelkie pytania związane z egzaminem można kierować na adres email: jkokocinska@zst-grodzisk.pl