Harmonogram egzaminów w sesji zima 2021

Harmonogram egzaminów dla kwalifikacji jednoliterowych
absolwenci Technikum zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych), absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia (do roku szkolnego 2018/2019) zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych)

Harmonogram egzaminów dla kwalifikacji dwuliterowych
uczniowie III i IV klas Technikum zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych), absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia (rok szkolny 2019/2020) zdający egzamin poprawkowy (niezdany w poprzednich sesjach egzaminacyjnych)

Potwierdzenie zapoznania z terminem egzaminu

Absolwenci szkoły proszeni są o przesłanie na email wiadomości potwierdzającej zapoznanie się z terminem egzaminu na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl. Informacja potwierdzająca powinna zawierać imię i nazwisko oraz termin egzaminu (data i godzina).

Uczniowie szkoły w celu potwierdzenia terminu egzaminu otrzymają na szkolne skrzynki pocztowe formularz do wypełnienia.

W razie pytań proszę kontaktować się z Joanną Kokocińską (jkokocinska@zst-grodzisk.pl)