„Grodziski alert smogowy”

W dniach 25 i 26. 03. 2019r. odbył się dwu etapowy konkurs biologiczno-geograficzny „Grodziski alert smogowy”.  Został on zorganizowany przez panią Magdaleną Zadoń i panią Marię Ptaszyńską. Tematyka konkursu nawiązywała
do problemu zanieczyszczenia powietrza spowodowanego smogiem, sposobu ograniczenia niskiej emisji oraz skutkami zdrowotnymi. Głównymi celami było:

  • Upowszechnienie wiedzy i konsekwencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza, w tym smogu,
  • Edukacja ekologiczna, związana z poprawą jakości powietrza – pozytywne przekonania i postawy społeczne oparte na świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, a także komfort życia,
  • Uwrażliwienie na problemy związane z pogarszającą się jakością powietrza,
  • Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze i sposobów, w jakich można to robić,
  • Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi,
  • Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w naszym najbliższym otoczeniu,
  • Kształtowanie aktywnych postaw proekologicznych
  • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Pierwsza tura odbyła się 25.03.2019r. na drugiej godzinie lekcyjnej. Składała się z 30 pytań testowych. Udział w niej wzięła klasa o rozszerzonej biologii 3G i o rozszerzonej geografii 2E oraz chętni uczniowie z innych klas naszej szkoły. Łącznie do konkursu przystąpiło 82 uczniów. Komisja w składzie: pani Magdalena Zadoń, pani Maria Ptaszyńska i pani Lidia Baum, po sprawdzeniu prac wyłoniła
19 uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów i tym samym przeszli do kolejnego etapu.
Druga tura odbyła się 26.03.2019r. na pierwszej godzinie lekcyjnej. Najlepsi okazali się:
I miejsce: Stefaniak Angelika 2E
II miejsce: Lemański Krystian 3A
III miejsce: Trzeszewska Julia 2E
oraz wyróżnienia: Andrys Klaudia i Drozdowska Karolina z 2E.
Wręczenie nagród odbędzie się 28.03.2019r. na dużej przerwie w gabinecie pani Dyrektor. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Magdalena Zadoń


Magdalena Zadoń