Grodziska fabryka umiejętności zawodowych

Projekt „Grodziska fabryka umiejętności zawodowych” skierowany jest do 70 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Głównym
celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 32 uczniów i 2 nauczycieli oraz kwalifikacji zawodowych 21 uczniów Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., a także wyposażenie 1 pracowni zawodowej szkoły w okresie 01.06.2022 r. – 30.06.2023. W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkole poprzez wyposażenie pracowni dla kierunku technik budownictwa w sprzęt pozwalający na kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Prowadzone będą kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów oraz nauczycieli wśród których są: kursy – MS SQL, przedłużania rzęs, baristyczny, operatora drona, operatora wózków widłowych, SEP, zajęcia budowlane.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Doposażenie pracowni dla zawodu technik budownictwa – przewidywany okres realizacji 01.06.2022-31.08.2022
  2. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs MS SQL – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-31.12.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – Kurs przedłużania rzęs – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-30.11.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  4. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – Kurs baristyczny – przewidywany okres realizacji to 01.09.2022-30.11.2022 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – Kurs operatora drona – przewidywany okres realizacji to 01.01.2023-30.06.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  6. Dodatkowe uprawnienia dla uczniów – Kurs energetyczny – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV – przewidywany okres realizacji to 01.02.2023-30.06.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  7. Dodatkowe uprawnienia dla uczniów – Kurs operatora wózków widłowych – przewidywany okres realizacji to 01.02.2023-30.06.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)
  8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – zajęcia budowlane – przewidywany okres realizacji to 01.02.2023-31.05.2023 (jest to czas przeznaczony na rekrutację oraz przeprowadzenie zajęć)