„ GAZ SYSTEM DLA MECHATRONIKÓW ”

Dnia 21 stycznia 2020 roku w nowym budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., mieszczącym się przy ulicy Nowy Świat 41, odbyły się zajęcia zorganizowane dla uczniów przez firmę Gaz System w Warszawie.
Celem spotkania było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat gazu ziemnego takimi jak: skład, właściwości, przeznaczenie, zalety i ograniczenia, perspektywy rozwoju.
Zajęcia prowadził Pan Leszek Pytel, Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów, Terenowej Jednostki Eksploatacji Firmy Gaz System w Lwówku. W spotkaniu wzięły udział pierwsze, drugie i trzecie klasy kształcące się w zawodzie Technik Mechatronik.
Działanie to otworzyło ciąg cyklicznych, comiesięcznych, spotkań młodzieży z przedstawicielami firmy Gaz System. Warto przypomnieć, iż działania te są wynikiem podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych, a firmą Gaz System w Warszawie.
Magdalena Ambrozik