GAZ SYSTEM DLA MECHATRONIKÓW

Dnia 25 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., odbyły się kolejne zajęcia zorganizowane dla uczniów przez firmę Gaz System w Warszawie.
Celem tego spotkania było zapoznanie uczniów z Łańcuchem dostaw gazu ziemnego: od wydobycia, poprzez przesył po dystrybucję – w tym omówienie składowych elementów z ich podstawowymi parametrami pracy.
Zajęcia prowadził Pan Leszek Pytel, Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów, Terenowej Jednostki Eksploatacji Firmy Gaz System w Lwówku. W spotkaniu wzięły udział pierwsze, drugie i trzecie klasy kształcące się w zawodzie Technik Mechatronik.
Było to drugie działanie zaplanowane w ramach cyklicznych, comiesięcznych spotkań młodzieży z przedstawicielami firmy Gaz System. Przypominamy, iż działania te są wynikiem podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp., a firmą Gaz System w Warszawie. W ramach porozumienia firma Gaz- System objęła patronat nad klasami mechatronicznymi. Szkolnym koordynatorem działań w ramach współpracy szkoła- firma jest nauczyciel przedmiotów mechatronicznych Pan Łukasz Włodarczak.