Karty zgłoszeniowe – wersja elektroniczna

Karta zgłoszenia do Branżowej Szkoły I Stopnia

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3Kj8VyO-alv09XaVomhqefkCxLlxN507dzu1iMGe6uerJJQ/viewform?usp=sf_link

Karta zgłoszenia do Technikum

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPe_iSxD0xzFlsoYKhXfaHTyuHn4yn5N7t3Q_W0IyNfP8NQw/viewform?usp=sf_link