FINAŁ KONKURSU LOGISTYCZNEGO

FINAŁ KONKURSU LOGISTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ADMINISTRACJ I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNII

28.03.2019 reprezentacja uczniów Naszej szkoły wzięła udział finale konkursu logistycznego organizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni.
W reprezentowaniu szkoły udział wzięli:

  •  Agnieszka Widera – klasa 3C
  •  Paulina Wilczyńska – klasa 3C
  •  Karolina Stróżyńska – klasa 3C
  •  Adam Wiśniewski – klasa 2A
  •  Krystian Lemański – klasa 3A
  •  Piotr Leśniczak – klasa 4A

Podczas zmagań finałowych uczestnicy musieli zmierzyć się z testem z obszaru logistyki, wykraczającym poza podstawę programową. Na finał do Gdyni zjechali się uczniowie z całego kraju a zwycięzca konkursu przyjechał ze Skarżyska Kamiennej (woj. świętokrzyskie).
Gala finałowa uzupełniona była warsztatami partnerów uczelni. Pierwszą prelekcję prowadzili przedstawiciele firmy ATC Cargo , tematem były wypadki na morzu w kontekście awarii wspólnej. Drugie warsztaty prowadziła przedstawicielka firmy NGLT Group . Podczas pogadanki omówiła pracę spedytora, wyzwań jakie stoją przed spedytorami oraz przedstawiła nowinki technologiczne stosowane w pracy spedytora. Ostatnią częścią gali finałowej był wykład przedstawiciela WSAiB dotyczący wykorzystania analizy Pareto w pracy logistyka.
Ale nie samą pracą i nauką żyją uczniowie, dlatego wyjazd na finał konkursu do Gdyni połączyliśmy ze zwiedzaniem miasta Gdańsk. Pierwszym punktem było Europejskie Centrum Solidarności. To nowoczesne muzeum dedykowane jest historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo – Wschodniej. Pierwsza sala poświęcona jest narodzinom „Solidarności” z najważniejszym eksponatem – tablicą z postulatami strajkujących stoczniowców w stoczni w Gdańsku. Mogliśmy zobaczyć miejsce pracy legendy Solidarności – Anny Walentynowicz, której zwolnienie z pracy stało się jedną z przyczyn wybuchu strajku. Strajk nie był tylko pokojowym wygłaszaniem swoich żądań wobec władzy, do strajkujących strzelano czego przykładem jest legendarne zdjęcie robotników niosących na drzwiach, ciało zamordowanego kolegi czy przestrzelona kurtka strajkującego stoczniowca. Do zmian w układzie politycznym Europy przyczynił się również Lech Wałęsa przywódca Solidarności, na wystawie można zobaczyć legitymację członkowską Lecha Wałęsy w numerem 1. Kolejnymi ciekawymi eksponatami są: sala przesłuchań, mieszkanie ludu pracującego w PRL, auto milicyjne, nielegalna drukarnia i sprzęty na których drukowano ulotki czy replika okrągłego stołu przy którym dokonywały się najważniejsze przemiany w Polsce.
Kolejnym punktem było odwiedzenie Westerplatte – miejsce obrony polskiego wybrzeża w 1939r. Dzięki wrześniowej obronie w 1939r. stała się stała się jednym z najważniejszych i najlepiej znanych symboli oporu Polski przeciwko najazdowi hitlerowców. To w tym miejscu 1 września 1939 r. o 4:45 rozpoczął się hitlerowski atak na Polskę. Obroną półwyspu w dniach 1 – 7 września dowodził major Henryk Sucharski, którego pomnik znajduje się na cmentarzyku przy wejściu na symboliczny pomnik. Kulminacyjnym punktem zwiedzania symbolicznego półwyspu Westerplatte jest Pomnik Obrońców Wybrzeża. Znajduje się on na kopcu tuż obok wejścia do portu, ma 23 metry wysokości. Westerplatte to ważne miejsce dla historii Polski.
Już dziś zapraszamy do zgłaszania się do przyszłorocznej edycji konkursu.