EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Część ustna egzaminu składa się z dwóch części: monologowej (wygłaszanej przez ucznia) i dialogowej (rozmowy prowadzonej z nauczycielami zespołu egzaminacyjnego).

Łącznie egzamin trwa około 30 minut.

W tym czasie:

  1. Zaraz po wejściu do sali losujesz zadanie egzaminacyjne.
  2. Przez 15 minut na podstawie polecenia danego w zadaniu oraz załączonego tekstu kultury przygotowujesz wypowiedź monologową i sporządzasz konspekt (plan wypowiedzi).
  3. Masz około 10 minut na wygłoszenie wypowiedzi.
  4. Przez mniej więcej 5 minut uczestniczysz w rozmowie z nauczycielami zespołu egzaminacyjnego – dotyczy ona wygłoszonej przez Ciebie wypowiedzi monologowej.

Uważnie czytaj polecenia do zadania:

  • skoncentruj się na zadaniach które masz wykonać,
  • zwróć uwagę na czasowniki operacyjne typu: rozważ, omów, przedstaw.

Pamiętaj w obu częściach egzaminu o tym, że nauczyciele oceniają Twoje wypowiedzi w czterech obszarach:

  1. Meritum wypowiedzi monologowej – czy wypowiedź odnosi się do tematu, czy wykorzystuje załączony do zadania materiał, czy odwołuje się do innych – adekwatnych do tematu – przekładów tekstów kultury?
  2. Organizacja wypowiedzi monologowej- czy pamiętałeś o wstępie, rozwinięciu i podsumowaniu rozważań?
  3. Język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej – zachowaj poprawność stylistyczną, gramatyczną, logiczną i składniową.
  4. Przestrzeganie zasad uczestnictwa w rozmowie – jasność argumentów, etykieta językowe, zwroty grzecznościowe itp.