Opublikowano

Dotacja na zakup umundurowania 2021 r.

Z dniem 19 sierpnia 2021 r. została podpisana po raz kolejny umowa pomiędzy Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Starostę Grodziskiego p. Mariusza Zgaińskiego i Wicestarostę p. Sławomira Górnego a działającym na podstawie pełnomocnictwa Dyrektorem Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” Panem gen. bryg. dr inż. Arturem Dębczakiem w sprawie dotacji celowej na zakup wyposażenia uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

W ramach realizacji umowy na przełomie października i listopada 2021 r. 29 uczniów z klasy 3A otrzymało jednolity pakiet wyposażenia składający się z:

– bluzy i spodni ubioru mundurowego ucznia,

– koszulek T-shirt  w kolorze khaki,

– beretu

– zestawu oznak regulaminowych

– bluzy ocieplanej typu polar

– rękawic zimowych w kolorze czarnym

– czapki zimowej w kolorze czarnym

– plecaka taktycznego w kolorze kamuflażu pantera

Całkowita wartość zadania wyniosła 38 280,00 zł z tego przyznana dotacja wynosi 30 624,00 zł.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczniowie klasy mundurowej:

  • realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym także w postaci szkolenia poligonowego czy udziału w obozie szkoleniowym,
  • zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostki wojskowej – 5 Lubuskiego Pułk Artylerii w Sulechowie.

Udział w Projekcie daje realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

– odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

– preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

– przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach;

– stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata