Deklaracje – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja lato 2021

Deklarację na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) oraz deklaracje na egzamin zawodowy (Formuła 2019) należy złożyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2021. Deklarację można złożyć osobiście, przekazać przez osobę upoważnioną bądź też wysłać na adres szkoły (decyduje data wpływy do szkoły – nie data wysłania).

Wszystkie osoby, które powinny złożyć deklarację na egzamin otrzymały wiadomość z instrukcją wypełnienia deklaracji za pośrednictwem edziennika.

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godzinach 8.00-14.00.

W razie pytań proszę o kontakt e-mail (jkokocinska@zst-grodzisk.pl).