„Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., po raz kolejny, wzięli udział w projekcie pt.  „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”. 
Program ten dedykowany jest wszystkim uczniom klas trzecich i czwartych, kształcącym się w zawodzie Technik Mechatronik i Technik Mechanik w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Udział uczniów w programie jest dobrowolny. Nagrodą za zajęcie najwyższych lokat jest uzyskanie stypendium pieniężnego w wysokości 500 złoty, wypłacanego laureatom co miesiąc w okresie od października do czerwca- czyli wartość nagrody to 4500,00 złotych. 

Uczniowie w/w klas w miesiącu wrześniu uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy Okechamp, Panem Krzysztofem Stankowskim. Podczas spotkania zapoznali się z misją i strukturą firmy, a co najważniejsze poznali regulamin udziału w projekcie. Pan Krzysztof Stankowski przedstawił uczniom pięć różnych zadań projektowych. Zadaniem uczniów było wybrać jeden z nich, opracować go, a wyniki przedstawić przy pomocy prezentacji multimedialnej. 

W tym roku szkolnym do wyboru były następujące tematy: 

  • Charakterystyka silników indukcyjnych. Sposoby rozruchu oraz metody sterowania. 
  • Rodzaje przekładni i ich zastosowania w przemyśle spożywczym. Wady i zalety poszczególnych rodzajów.
  • Systemy zabezpieczeń maszyn i urządzeń, podnoszące poziom bezpieczeństwa pracowników oraz eliminujące ryzyka związane z wypadkowością. 
  • Stosowane rozwiązania pozwalające na zmianę prędkości obrotowych napędów. 
  • Pompy w przemyśle spożywczym. Zasada działania, rodzaje oraz ich zastosowanie
    w zależności od transportowanego czynnika. 
  • Nowoczesne urządzenia i podzespoły stosowane w instalacjach elektrycznych, które redukują zużycie energii elektrycznej. 

Do firmy Okechamp wpłynęło 6 prac od uczniów Technikum Mechatronicznego. 

Dnia 25 października br. uczniowie, którzy złożyli w wyznaczonym terminie prace, zostali zaproszeni do firmy Okechamp w celu zaprezentowania swoich prac przed komisją stypendialną w skład której wchodzili: członek Zarządu Fundatora, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Pani Małgorzata Drozdowska- Janicka, Dyrektor Personalny Fundatora Pan Krzysztof Stankowski; Przedstawiciel ZST w Grodzisku Wlkp. Pani Wicedyrektor Barbara Cichos i Kierownik Szkolenia Praktycznego Pani Magdalena Ambrozik. 

Każdy z kandydatów zaprezentował swoją pracę i udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Komisja stypendialna miała trudne zadanie z wyłonieniem laureatów, gdyż poziom prac wszystkich uczestników, jak i ich wystąpienie były na podobnym wysokim poziomie. Komisja stypendialna w tym roku postanowiła przyznać, aż cztery nagrody główne w postaci comiesięcznego stypendium oraz dwa wyróżnienia w postaci jednorazowej gratyfikacji finansowej. 

Stypendia w ramach projektu  „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA” otrzymali: uczniowie trzeciej klasy Technikum Mechatronicznego: Mateusz Bruss, Mikołaj Marach, Tomasz Meller oraz uczeń czwartej klasy Technikum Mechatronicznego Maciej Sroczyński. Wyróżnienia trafiły do rąk uczniów trzeciej klasy Technikum Mechatronicznego Michała Dakowskiego i Kajetana Bartkowiaka. Laureatom konkursu i wyróżnionym gratulujemy wygranej oraz postawy przedsiębiorczej, podziwiamy odwagę  i życzymy powodzenia w dalszym kierowaniu swoją karierą zawodową. 

Firmie Okechamp dziękujemy za piękną inicjatywę, która umożliwia młodym, zdolnym i chętnym uczniom sprawdzenie swoich sił na rynku pracy, zdobycie funduszy na realizację marzeń i celów zawodowych, wzrost kompetencji zawodowych i społecznych
w tym samorozwój i wiarę w swoje możliwości.  Przyszłych uczniów klas trzecich i czwartych Technikum Mechanicznego i Mechatronicznego już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu- regulamin ogłoszony zostanie we wrześniu 2022 r.