Opublikowano

Daj sobie szansę z OKECHAMP SA

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., po raz kolejny, wzięli udział w projekcie pt. „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”. Program ten dedykowany jest wszystkim uczniom klas trzecich, czwartych i piątych kształcącym się w zawodzie Technik Mechatronik i Technik Mechanik. Udział uczniów w programie jest dobrowolny. Nagrodą za zajęcie najwyższych lokat jest
uzyskanie stypendium pieniężnego w wysokości 500 złotych, wypłacanego laureatom przez 9 miesięcy w okresie od października do czerwca – czyli wartość nagrody to 4500,00 złotych. Uczniowie w/w klas uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy Okechamp. Podczas spotkania przedstawiono uczniom sześć różnych zadań projektowych. Zadaniem uczniów było wybrać jeden z nich, opracować go, a wyniki przedstawić przy pomocy prezentacji multimedialnej.
W tym roku szkolnym do wyboru były następujące tematy:
● Cyberbezpieczeństwo. Jakimi metodami posługują się cyberprzestępcy? Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?
● Systemy i instalacje przeciwpożarowe stosowane w obiektach przemysłowych. Automatyczne sposoby ostrzegania i gaszenia pożarów.
● Sztuczna inteligencja i jej zastosowanie w przemyśle. Zagrożenie czy nowe wyzwanie przed jakimi staje ludzkość.
● Optymalizacja produkcji (redukcja strat, zwiększenie wydajności) poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów opomiarowania i diagnostyki procesów.
● Budowa, rodzaje i charakterystyka zawodów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.
● Rozwiązania systemowe poprawiające komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwie pomiędzy działem produkcji a działem zaopatrzenia. System przywoławczy ANDON.
Do firmy Okechamp wpłynęło 9 prac od uczniów Technikum Mechatronicznego. Dnia 24 października 2023r. uczniowie, przedstawili opracowane przez siebie prezentacje. Mieli także okazję zaprezentować swoją motywację w ubieganiu się o stypendium, plany edukacyjne po ukończeniu szkoły średniej oraz zamierzenia zawodowe. Komisja oceniła wysoko poziom przygotowania kandydatów do udziału
w programie. Komisja stypendialna w tym roku zdecydowała przyznać stypendium na rok szkolny 2023/24 osobom:
Kamil Majka IV MT, Mikołaj Błażejewski V TM, Jakub Grześkowiak IV MT, Mateusz Bruss V MT, Tomasz Meller V MT.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. Laureatom konkursu gratulujemy wygranej oraz postawy przedsiębiorczej, podziwiamy odwagę i życzymy powodzenia w dalszym kierowaniu swoją karierą zawodową.
Firmie Okechamp dziękujemy za piękną inicjatywę, która umożliwia młodym, zdolnym i chętnym uczniom sprawdzenie swoich sił na rynku pracy, zdobycie funduszy na realizację marzeń i celów zawodowych, wzrost kompetencji zawodowych i społecznych w tym samorozwój i wiarę w swoje możliwości. Przyszłych uczniów klas trzecich, czwartych i piątych Technikum Mechanicznego i Mechatronicznego już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu.