„Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., po raz kolejny, wzięli udział w projekcie pt.  „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA”.  Program ten dedykowany jest wszystkim uczniom klas trzecich i czwartych, kształcącym się w zawodzie Technik Mechatronik i Technik Mechanik w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Udział uczniów w programie jest dobrowolny. Nagrodą za zajęcie najwyższych lokat jest uzyskanie stypendium pieniężnego w wysokości 500 złotych, wypłacanego laureatom co miesiąc w okresie od października do czerwca – czyli wartość nagrody to 4500,00 złotych. 

Uczniowie w/w klas  uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem firmy Okechamp.  Podczas spotkania zapoznali się z misją i strukturą firmy, a co najważniejsze poznali regulamin udziału w projekcie. Przedstawiono uczniom pięć różnych zadań projektowych. Zadaniem uczniów było wybrać jeden z nich, opracować go, a wyniki przedstawić przy pomocy prezentacji multimedialnej. 

W tym roku szkolnym do wyboru były następujące tematy: 

  • Zarządzanie prędkością taśmociągu na linii produkcyjnej z wykorzystaniem falownika wektorowego.
  • Wykorzystanie układu elektropneumatycznego w procesie pakowania słoików z gotowym wyrobem.
  • Systemy zabezpieczeń prądowych w układach zasilania i sterowania maszyn.
  • Metody regulacji poziomu cieczy w zbiornikach w zakładzie przemysłowym.
  • Metody obniżenia zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłu spożywczego. 

Do firmy Okechamp wpłynęło 5 prac od uczniów Technikum Mechatronicznego. 

Dnia 26 października br. uczniowie, którzy złożyli w wyznaczonym terminie prace, zostali zaproszeni do firmy Okechamp w celu zaprezentowania swoich prac przed komisją stypendialną w skład której wchodzili min. członek Zarządu Fundatora, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Pani Małgorzata Drozdowska-Janicka, a z ramienia szkoły Pani Wicedyrektor Barbara Cichos. Każdy z kandydatów zaprezentował swoją pracę i udzielił odpowiedzi na zadane pytania. Komisja stypendialna miała trudne zadanie z wyłonieniem laureatów, gdyż poziom prac wszystkich uczestników, jak i ich wystąpienie były na podobnym wysokim poziomie. 

Komisja stypendialna w tym roku postanowiła wynagrodzić wszystkich uczestników i przyznała aż pięć  nagród głównych w postaci comiesięcznego stypendium oraz dwa wyróżnienia w postaci jednorazowej gratyfikacji finansowej. Stypendia w ramach projektu  „Daj sobie szansę z OKECHAMP SA” otrzymali: uczniowie: Kamil Majka, Norbert Odważny, Mateusz Bruss, Mikołaj Marach, Tomasz Meller. Laureatom konkursu gratulujemy wygranej oraz postawy przedsiębiorczej, podziwiamy odwagę  i życzymy powodzenia w dalszym kierowaniu swoją karierą zawodową. 

Firmie Okechamp dziękujemy za piękną inicjatywę, która umożliwia młodym, zdolnym i chętnym uczniom sprawdzenie swoich sił na rynku pracy, zdobycie funduszy na realizację marzeń i celów zawodowych, wzrost kompetencji zawodowych i społecznych
w tym samorozwój i wiarę w swoje możliwości.  Przyszłych uczniów klas trzecich, czwartych i piątych  Technikum Mechanicznego
i Mechatronicznego już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu- regulamin ogłoszony zostanie we wrześniu 2023 r.