#CZYSTYGRODZISK# – 21 września 2021 roku

Chcemy, aby Grodzisk Wielkopolski był czysty, dlatego pod hasłem #CZYSTYGRODZISK#  21 września 2021 roku Zespół Przyrodników naszej szkoły wspólnie z klasami IVE, IV G, IV M, I G, III cz, II cb i ich opiekunami przeprowadzi akcję uporządkowania naszego miasta.

Zwracamy się zatem do całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły do włączenia się w ten projekt. Śmieci przez nas wyrzucane w najbliższym naszym otoczeniu – wokół szkoły, w drodze do szkoły na „Gazy”, w naszym miejskim parku, wzdłuż dróg, na skwerach zieleni, placach zabaw dla dzieci  – stanowią problem i zaśmiecają nasze miasto. Często godzimy się na to, a nawet przyzwyczajamy się   i nie zwracamy na nie uwagi. Tymczasem stanowią one zagrożenie dla Ziemi i naszego lokalnego środowiska. Przecież NIE chcemy tego! Dlatego wspólnie, wszyscy zadbajmy o stan naszego otoczenia, posprzątajmy Grodzisk, przywracając mu blask. Chcemy być lepsi, wierzymy w zmianę, dlatego wszyscy zadbajmy o nasze grodziskie środowisko, rozwijajmy naszą świadomość ekologiczną. Zachęcamy całą społeczność uczniowską do zaangażowania się i propagowania postaw proekologicznych oraz rozpropagowania idei sprzątania i ochrony przyrody wśród młodzieży.

Zespół Przyrodników