Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe – przekazanie mundurów w ramach realizacji projektu

Z dniem 27 października 2020 r. Powiat Grodziski podpisał po raz kolejny umowę z Ministrem Obrony Narodowej  o udzielenie dotacji celowej na zakup umundurowania  dla  uczniów klasy mundurowej biorącej udział w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.  W ramach wsparcia otrzymano ponad 25 000,00 zł na zakup pakietów umundurowania dla każdego ucznia biorącego udział w zadaniu. Każdy uczeń klasy III A otrzymał pakiet umundurowania składający się z: bluzy i spodni ubioru mundurowego ucznia, 2 koszulek typu t-shirt, beret, zestaw oznak regulaminowych do umundurowania, bluzy ocieplanej typu polar, plecaka taktycznego, rękawic zimowych, czapki zimowej. Dzięki pozyskanej dotacji w ramach otrzymanych środków możliwe było zakupienie większej ilości asortymentu. W dniu 12 stycznia 2020 r. Starosta Grodziski  Mariusz Zgaiński symbolicznie przekazał na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim – Anny Matysiak jeden pakiet umundurowania.

W ramach uczestnictwa w projekcie uczniowie klasy mundurowej:

  • realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym także w postaci szkolenia poligonowego czy udziału w obozie szkoleniowym,
  • zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostki wojskowej – 5 Lubuskiego Pułk Artylerii w Sulechowie. 

Natomiast absolwenci szkoły biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.