Caffe Latte, Espresso, Ristretto, Cappuccino? – wszystko potrafimy zrobić

W okresie od 5 grudnia 2022 do 9 grudnia 2022 w Zespole Szkół Technicznych  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przeprowadzono po raz kolejny kurs baristy.  Tym razem 30 godzinny kurs zorganizowano dla 12 uczestników kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, w ramach projektu „Grodziska fabryk umiejętności zawodowych” realizowanego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach kursu uczestnicy poznali:

–  historię kawy,

– odmiany kawy,

– dodatki do kawy i ich wykorzystanie,

oraz nauczyli się:

– przygotowywać kawy na różne sposoby,

– serwowania kaw,

– pienienia mleka,

– rysować na kawie.

Cały kurs został zakończony egzaminem, po którym uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kompetencji.

Prowadzącym zajęcia był p. Mieszko Walasik z ramienia firmy szkoleniowej Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała z Krakowa.