BSIS – harmonogram egzaminów zawodowych – lato 2023

Część pisemna (elektroniczna)

Część praktyczna

Cukiernik

Kucharz

Piekarz

Sprzedawca

Stolarz

Część praktyczna – pozostałe zawody