Bieg na orientację

W dniu 27.09. 2023r uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Technicznych Oddziałów Przygotowania Wojskowego szkolili się z zakresu posługiwania się mapą w terenie. Bieg na orientację są jednym z podstawowych szkoleń w klasach mundurowych. Wielkie podziękowania kierujemy do Pana Andrzeja Galii oraz nauczycieli wychowania fizycznego za wkład w rozwój psychofizyczny młodych kadetów.