Bezpłatny kurs SEP dla uczniów technikum budownictwa I technikum mechatronicznego

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na Kurs SEP – kurs energetyczny – eksploatacja urządzeń, instalacji I sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV realizowany w ramach projektu ,,Grodziscy fachowcy”.
Jest to 30 godzinny kurs skierowany dla 20 uczniów/uczennic (5 kobiet, 15 mężczyzn) Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodzie technik budownictwa I technik mechatronik.
W kursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zakończenie kursu do  30.04.2021.

Termin składania dokumentów: 20.11.2020 r. – 27.11.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można:     
– składać osobiście w sekretariacie szkoły ul. Żwirki i Wigury 2 (pon-pt w godz. 8.00 – 14.30),  
– lub też wysłać skan na adres e-mail: sdalaszynska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie ma konieczności załączania Opinii wychowawcy.

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail sdalaszynska@zst-grodzisk.pl