BEZPŁATNY KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na Kurs operatora wózków widłowych w ramach projektu ,,Grodziscy fachowcy”

Jest to 30 godzinny kurs skierowany dla 10 uczniów/uczennic (4  kobiet, 6 mężczyzn) Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodzie technik logistyk.

W kursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zakończenie kursu do  30.04.2021.

Termin składania dokumentów: 15.02.2021 r. – 19.02.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można:    

– składać osobiście w sekretariacie szkoły ul. Żwirki i Wigury 2 (pon-pt w godz. 8.00 – 14.30), 

– lub też wysłać skan na adres e-mail: sdalaszynska@zst-grodzisk.pl (każda z osób otrzyma informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie dokumentów

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie ma konieczności załączania Opinii wychowawcy.

Dodatkowe pytanie można kierować na adres e-mail sdalaszynska@zst-grodzisk.pl