Bezpłatny kurs baristy dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja na Kurs baristyczny realizowany w ramach projektu ,,Grodziska fabryka umiejętności zawodowych”.

Jest to 30 godzinny kurs skierowany dla 10 uczniów/uczennic (9 kobiet, 1 mężczyzna) Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.


Kurs zostanie zrealizowany do 30.11.2022 r.


Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy, kopię świadectwa za poprzedni rok szkolny oraz kopię dowodu osobistego/legitymacji) można składać w sekretariatach szkoły (ul. Żwirki i Wigury 2 lub Nowy Świat 41).


Termin składania dokumentów: 27.09.2022-04.10.2022