Avatarek 2019 – wyniki półfinału konkursu informatycznego VIII edycji

28 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się półfinał VIII edycji Konkursu Informatycznego AVATAREK organizowanego dla szkół gimnazjalnych, szkół podstawowych m.in. miasta i powiatu poznańskiego oraz grodziskiego. Konkurs (eliminacje i półfinał) organizowany jest 5 okręgach naszego kraju, tj. okręg poznański, rokietnicki, łódzki, grodziski i gliwicki. Patronat nad konkursem sprawuje m.in. Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne z Poznania, a także lokalne Powiaty.

Otwarcia konkursu i powitania gości dokonała pani dyrektor Anna Matysiaki, życząc wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników.

Na tym etapie sprawdziło swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej informatyki na poziomie gimnazjalnym oraz w części wykraczającej po za podstawę programową gimnazjum 7 dwuosobowych zespołów.
Odwiedziły nas szkoły z Granowa, Strykowa, Wielichowa, Ptaszkowa, Zębowa oraz dwie Grodziska Wielkopolskiego. Do rozwiązania był test składający się z 50 pytań, podobnie jak w eliminacjach, również za pośrednictwem platformy Moodle.

Ilość zdobytych przez uczniów punktów w obrębie 1-6 miejsca był bardzo wyrównany, a co najważniejsze, bardzo wysoki, sięgający 70-80 % możliwych do uzyskania wyników.
Podobnie jak rok temu, I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Na drugim miejscu znalazła się szkoła Podstawowa ze Strykowa, a na trzecim z Granowa. Niestety, tym razem tylko I i II miejsce pojedzie 1 kwietnia br. na finał do Rokietnicy, gdzie zmierzą się najlepsi. Pozostali z uwagi na prawie wyrównany wynik zajęli tzw. „IV” miejsce.
Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które wręczyła Pani Dyrektor Anna Matysiak wspólnie z Panem Starostą Sławomirem Górnym i organizatorami.

Cała impreza nie odbyłaby się bez udziału Pana Marka Nowaka – prezesa firmy DĄBEX, który co roku wspiera na w finansowaniu nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursie.
Dzięki uprzejmości Pana Marka możliwe było kolejne zrealizowanie tak dużego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że firma DĄBEX rozumie potrzeby szkolnictwa, dostrzega nasze inicjatywy i pomaga je realizować. Za pomoc, którą nam Pan Marek Nowak po raz kolejny udzielił nam z góry serdecznie dziękujemy w imieniu naszym oraz uczniów.