Auschwitz nie spadło z nieba

W dniu 24 listopada w ramach zajęć Historia i teraźniejszość klasa 1LT wzięła udział w warsztatach online z p. Agnieszką Kuś z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W trakcie zajęć uczniowie i uczennice mieli okazje zastanowić się nad tym: Czy człowiek jest dobry? Jeśli tak, to czemu toczy wojny? W czasie warsztatów zaprezentowany został model piramidy Allporta tłumaczący, dlaczego drobne
sytuacje niechęci mogą się zmienić w akty przemocy, którą trudno powstrzymać. Model pomaga nam zrozumieć kolejne etapy Zagłady Żydów, ponieważ, jak powiedział Marian Turski, “Auschwitz nie spadło z nieba”. Celem zajęć było zrozumienie zjawisk, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady, a jednocześnie uwrażliwienie na przejawy wykluczania ze społeczeństwa osób, które w jakiś sposób
różnią się od większości.