Antoni Thum patronem Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Wielkopolskim

Miło nam poinformować, że 25 maja 2022 roku ,wchodzące w skład ZST w Grodzisku, Centrum Kształcenia Zawodowego przyjmie imię Antoniego Thuma, wybitnej postaci zapisanej na kartach historii Grodziska Wlkp. Uroczystość zaszczycą potomkowie Patrona, władze samorządowe Grodziska i Powiatu, zaproszono wielu znamienitych Gości z grona Przyjaciół Szkoły.

Uroczystość będzie okazją do podpisania umów partnerskich z Przedsiębiorstwem Produkcji Farmaceutycznej Hasco – Lek Spółka Akcyjna, spółką Browary Grodziski Spółka Akcyjna, Firmą FANUC Polska Sp. z o. o., Instytutem Chemi Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ,Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym PLANDEX Spółka Jawna z siedzibą w Stęszewie. Porozumienia te otwierają przed Szkołą nowe  perspektywy, da to możliwość:

  • podniesienia poziomu kształcenia zawodowego i zwiększy kompetencje absolwentów na rynku pracy,
  • umożliwi samokształcenie związane z działalnością poszczególnych firm,
  • uatrakcyjni ofertę praktyk i stażów zawodowych,
  • wzbogaci listę wycieczek zawodowych, konkursów branżowych i nagród dla laureatów,
  • pomoże Szkole w doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego,
  • prezentowania firm podczas corocznych imprez :Festiwalu Zawodów i Otwartych Drzwi.

Ponadto Firma FANUC zapewni działania , które podwyższą kompetencje z zakresu automatyki i robotyki, co pozwoli uczniom na znalezienie zatrudnienia w tych gałęziach przemysłu. Firma Hasco – Lek obiecuje współpracę w takich branżach, jak : farmaceutyka, browarnictwo czy hotelarstwo. PCSS zaangażuje się w działania dla uzdolnionej młodzieży, organizując atrakcyjne praktyki, staże i zlecenia.  Atrakcyjne będą działania dotyczące rozwoju kompetencji i technologii dronowych oraz robotycznych prowadzonych przez PCSS w AerospaceLab na lotnisku w Kąkolewie. Firma PLANDEX i ZST dostrzegają potencjał w zawodach Technik Mechatronik oraz Szkole Branżowej I Stopnia w zawodach: lakiernik samochodowy, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz – ich będą dotyczyć działania umożliwiające podnoszenie umiejętności i poszerzanie kompetencji zawodowych.

Uroczystość jest okazją, aby potwierdzić, że Antoni Thum, którego wybrano na Patrona CKZ był prekursorem działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. Dziś historia splata się z teraźniejszością i wyznacza nowe horyzonty dla kolejnych pokoleń. Zapraszając do współpracy nowe instytucje i przedsiębiorstwa przyświecała nam idea, że „nowoczesne” wykształcenie zawodowe opiera się przede wszystkim na praktyce i nowatorskich narzędziach, które można wykorzystać dla siebie i otoczenia, by uczeń mógł bez kompleksów rozpocząć „zawodowe życie”.