Antoni Thum Patronem Centrum Kształcenia Zawodowego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i społeczność Uczniowską cieszy fakt, iż Zespół Szkół Technicznych kolejny raz zakotwiczył we wspaniałej historii miasta. Dnia 25 maja br. Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZST przyjęło za Patrona Antoniego Thuma. Wielomiesięczne przygotowania  znalazły  swój piękny finał. Wybitny grodziszczanin stał się inspiracją do działań ukierunkowanych na bogacenie
i rozwijanie kompetencji zawodowych młodego pokolenia.

Podczas uroczystości  goszczono rodzinę Patrona, w osobach: Darię Wojciechowską, Zachariasza Wojciechowskiego; przedstawicieli władz terytorialnych: Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Henryka Szymańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Sebastiana Skrzypczaka, Starostę Grodziskiego  Sławomira Górnego, Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudło; Radnych Powiatu Grodziskiego: Ryszarda Balcerka, Jana Grochowego; Adama Minkowskiego Koordynatora d/s współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. 

Gospodarzy cieszyła obecność przedstawicieli firm, które wyraziły chęć współpracy z CKZ, co zostało potwierdzone podpisaniem umów o współpracy:Przedstawiciela Zarządu  Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco – Lek   Andrzeja Hana-Matuszczaka, Przedstawiciela Firmy Fanuc Polska  Wojciecha Głuszka, Dyrektora Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego Cezarego Mazurka, przedstawicieli Spółki Plandex Kornelię Mruk i Monikę Mruk.

Na uroczystość przybyli przyjaciele Szkoły, a wśród nich: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. Katarzyna Nowak-Pierszalska, Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Danuta Przybyła, Polski przedsiębiorca, w latach 2000-2008 prezes Dyskoboli Grodzisk Wlkp. Zbigniew Drzymała, Radny Gminy Grodzisk Wlkp./ Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej  Dariusz Matuszewski, Artysta Grodziski wykonawca postaci Antoniego Thuma: Roman Tuliński, Regionalista Muzeum Ziemi Grodziskiej Andrzej Chróst, Właściciel Willi Antoniego Thuma Piotr Swoboda, Prezesa Dyskoboli Grodzisk Wlkp.  Filip Groszczyk, przedstawiciele Lokalnych mediów, Przedstawiciele Wydziału Promocji Powiatu Grodziskiego, Nauczyciele i Uczniowie. 

Dzień 25 maja 2022 roku stał się chwilą, w której wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku, Centrum Kształcenia Zawodowego, przyjęło imię Antoniego Thuma.  Takie przedsięwzięcie potwierdza, że przeszłość może być inspiracją. W historii najbliższego środowiska możemy szukać autorytetów, a do takich z pewnością należy nasz Patron. Wiemy, że był wizjonerem i człowiekiem czynu. Udowodnił to swoim pracowitym życiem. Trzymając się tej idei również my – spadkobiercy Antoniego Thuma – powinniśmy wziąć odpowiedzialność za przyszłość i potwierdzać myśli, które wypowiedział – co prawda literat  (Johann Wolfgang Goethe)– ale one oddają sens tego, co zamierzamy robić:

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię.

Podczas uroczystości słowa wcielono w czyn, Szkoła podpisała umowy o współpracy z: Przedsiębiorstwem Produkcji Farmaceutycznej Hasco – Lek z Wrocławia, Spółką Browary Grodziskie, Firmą FANUC Polska z Wrocławia, Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowemu PLANDEX ze Stęszewa. 

Porozumienia te otwierają przed Szkołą nowe  perspektywy, da to możliwość:

  • podniesienia poziomu kształcenia zawodowego i zwiększy kompetencje absolwentów na rynku pracy,
  • umożliwi samokształcenie związane z działalnością poszczególnych firm,
  • uatrakcyjni ofertę praktyk i stażów zawodowych,
  • wzbogaci listę wycieczek zawodowych, konkursów branżowych i nagród dla laureatów,
  • pomoże Szkole w doposażeniu pracowni kształcenia zawodowego,
  • prezentowania firm podczas corocznych imprez :Festiwalu Zawodów i Otwartych Drzwi.

Ponadto Firma FANUC – przodująca w dziedzinie automatyki i robotyki, zapewni działania, które podwyższą kompetencje z zakresu wspomnianych dziedzin, co pozwoli uczniom na znalezienie zatrudnienia w tych gałęziach przemysłu. 

Firma Hasco – Lek obiecuje współpracę w takich branżach, jak : farmaceutyka, browarnictwo czy hotelarstwo. 

PCSS zaangażuje się w działania dla uzdolnionej młodzieży, organizując atrakcyjne praktyki, staże i zlecenia.  Inspirujące będą działania dotyczące rozwoju kompetencji i technologii dronowych oraz robotycznych prowadzonych przez PCSS w AerospaceLab na lotnisku w Kąkolewie.

Firma PLANDEX i ZST dostrzegają potencjał w zawodach Technik Mechatronik oraz Szkole Branżowej I Stopnia w zawodach: lakiernik samochodowy, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz – ich będą dotyczyć działania umożliwiające podnoszenie umiejętności i poszerzanie kompetencji zawodowych.

Uroczystość była okazją, aby potwierdzić, że Antoni Thum, którego wybrano na Patrona CKZ był prekursorem działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorstw. 

25 maja br.  historia splotła się z teraźniejszością i wyznaczyła nowe horyzonty dla kolejnych pokoleń. Zapraszając do współpracy nowe instytucje i przedsiębiorstwa CKZ przyświecała idea, że „nowoczesne” wykształcenie zawodowe opiera się przede wszystkim na praktyce i nowatorskich narzędziach, które można wykorzystać dla siebie i otoczenia, by uczeń mógł bez kompleksów rozpocząć „zawodowe życie”.

Cała społeczność uczniowska jeszcze raz serdecznie dziękuje Wszystkim Gościom, że przyjęli zaproszenie i mogliśmy wspólnie uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, które jest dopiero pierwszym krokiem na drodze ku nowemu i inspirującemu działaniu dla dobra młodzieży.