Alarm w „Różowej”

W dniu 23 kwietnia 2024 r. w budynku szkoły przy ul. Żwirki i Wigury rozległ się alarm . Uwaga pożar w pracowni gastronomicznej… .

Na szczęście to tylko ćwiczenia.

Próba ewakuacji w szkole to ważne wydarzenie, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo uczniów i personelu. Podczas takiej ewakuacji, wszyscy uczestnicy szkoły ćwiczą procedury, które należy podjąć w przypadku rzeczywistego zagrożenia, takiego jak pożar czy inne sytuacje awaryjne. Dzięki temu, zarówno uczniowie, jak i pracownicy są lepiej przygotowani do działania w sytuacjach kryzysowych, co może znacząco zwiększyć szanse na uniknięcie tragedii.

Próby ewakuacji są również doskonałą okazją do przeglądu i aktualizacji planów bezpieczeństwa oraz procedur ewakuacyjnych, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu gotowości szkoły na wypadek prawdziwych zagrożeń.