25 URODZINY „KLOPSÓW” I WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

Wybory nowego Zarządu Klubu miały odbyć się 24 marca 2020 w połączeniu z uroczystością 25-lecia powstania Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS”. To od lat  jedyny w powiecie grodziskim Klub turystyczny. Niestety, pandemia wirusa, który opanował świat,  i wiosenne zamknięcie szkół spowodowały, że urodziny „KLOPSÓW” były nietypowe.

1 października 2020 były świeczki, ale  nie zdmuchnęliśmy ich wspólnie ( jak nakazuje tradycja). Zabrakło też licznych gości , w tym darczyńców, sponsorów, członków honorowych, absolwentów szkoły – członków klubu. Obchody były skromne, spotkaliśmy się w gronie prawie 40 uczniów , którzy należą do Klubu. Podzieliliśmy urodzinowy tort i dokonaliśmy wyboru nowych władz klubowych. Dwuletnią kadencję objęli:

Prezes – Kacper Flieger ( kl. 2 MT), zastępca – Dawid Nowaczyk ( kl. 2 MT),kronika i gazetka klubowa – Sandra Adamczak oraz Karolina Banach ( obie z kl. 2E).

Członkowie Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS” dziękują za  współpracę w ostatnim pięcioleciu  Paniom: Aldonie Banaszak, Jolancie Morkowskiej i Aleksandrze Żmidzińskiej oraz Panu Prezesowi Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Andrzejowi Cichosowi, Panu Edmundowi Kowalskiemu -Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim.

Podziękowania kierujemy też do Pana Rafała Maluśkiego oraz przedsiębiorców naszego regionu, naszych wypróbowanych przyjaciół, Panów Rafała Bartkowiaka,  Pawła Czapli , Tomasza Mortki, Mirona Skrzypka i szczególnego darczyńcy – Pana Sergieya Syerykova z Ukrainy. Oczywiście  nie zapominamy o całej Dyrekcji naszej szkoły, która życzliwie wspiera organizację wycieczek ( wszystkim wyżej wymienionym dedykujemy  grupowe zdjęcie).

Opiekun Klubu, Jarosław Czechowski ,  składa  serdeczne podziękowanie  Iwonie Wróbel  , Pauli Bartkowiak (dotychczasowe  kronikarki klubowe) i nieocenionemu Jakubowi Słomińskiemu (wszyscy z kl. 4L technikum )za wzorową postawę, pracę na rzecz „KLOPSÓW” oraz społeczności szkolnej.

 Na stronie ZST w Grodzisku Wlkp. w zakładce Uczeńà „po lekcjach” można obejrzeć kronikę przygotowaną z okazji 25-lecia Koła i inne materiały o klubie turystycznym.

Obok relacja foto.

Zdjęcie nowego Zarządu „KLOPSÓW”  ( od lewej): Prezes – Kacper Flieger i jego zastępca Dawid Nowaczyk , obaj z klasy 2 MT oraz kronikarki z 2E- Sandra Adamczak i Karolina Banach.